среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie głazy ogrodzenia te pochodzą z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak iż nieraz mało wprawnym okiem z trudem je rozróżnić.

Aczkolwiek głazy sztachety te pochodzą z odmiennych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak iż niekiedy mało wprawnym ślipiem trudno je rozróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym kolorystykom, trywialnej obróbce oraz stosunkowo atrakcyjnej zapłacie. Występują w wielu obszarach Polski – piaskowiec najprościej wykopać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i też w Górach Świętokrzyskich. Ów materiał ogrodzeniowy pozyskuje się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza albo wstępnie obrabia, układa na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz przesyła do miejsca budowy ogrodzenia z plastyku na plot i bramkę ze sztachet. Używany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak związany spoiwem piach, którego ziarna nie przekraczają 2mm średnicy. Podczas gdy lepiszczem jest np. krzemionka, określamy go krzemionkowym (kwarcyt), podczas gdy związki wapnia -wapnistym. Prócz podstawy zlepiających występują tam również pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim przekształca się barwa skał na ogrodzenia z PCV z Zelowa na ogrodzenie i bramę ze sztachetek, przybierają one wówczas wielorakie tony czerwieni, brązu i zieleni. W naturze złożone są w warstwy o różnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak sporych złóż kroi się największe bloki, wykorzystywane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte głazy można także siekać na sześciany o równych zarysach, wykorzystywane potem w budownictwie (również na ogrodzenia). Można też je rozdzielać przy asyście specjalistycznych klinów oraz dłut na cienkie, nierównych obrysów kawałki. Służą do układania nawierzchni ścieżek i konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne sztachetki plastikowe stosuje się też wapienie - skały osadowe, powstałe spośród zgromadzonych na dnie mórz oraz jezior pozostałości organizmów żywych, głównie muszli małż i ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie aniżeli piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, ale również mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z dawnych epok geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować promowane na sztachetki PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet. Nadają się jednak po największej części do wykorzystywania w środku budynku, gdyż poddawane działaniu warunków atmosferycznych ekspresowo matowieją. Wapienie wolno wykorzystać do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do urządzania ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie stosuje się je także do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, gdyż są odporniejsze na ścieranie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od kształtu parku i naszych zamiłowań forma kamiennych płyt może być przeróżny – od łamanych, nierównych, aż po prosto skróconych prostokątów czy też kwadratów. Murki a także sztachetki plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet stawia się z głazów wielorakiego obrysu, złożonych na kamiennym ewentualnie betonowym fundamencie. Jeśli ogrodzenie powstaje spośród odłamków o nieproporcjonalnych konturach, powinno się je właściwie zestawiać tzn. tak, aby forma każdego kolejnego integrował się z uprzednim. Żeby takie ogrodzenie było solidne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe przerwy w środku można dopełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenie z plastiku z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się jednakowo jak z cegły względnie pustaków. Piaskowce oraz wapienie zdołamy wykorzystać także do budowy schodów, kominków ogrodowych i innych komponentów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce używane do budowy ogrodzenia Poznań należą do skał mało wytrzymałych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz ujemnych temperatur szybko niszczeją oraz nabierają brzydkiego koloru. Łatwo porastają też mchem oraz wodorostami. Można to uniemożliwić pokrywając pokrywę ogrodzenia Poznań ewentualnie rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie usiłujmy oskrobywać zanieczyszczeń z nawierzchni ogrodzenia szorstkimi narzędziami np. drucianą szczotką, dlatego że na kamieniu mogą zostać głębokie rysy. Wyspecjalizowane fabryki czyszczą kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości automatycznego polerowania ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak pożądamy, aby kamienie na ogrodzeniu migiem wyglądały na stare, nie możemy ich niczym ochraniać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий