среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ogrodzenia plastikowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie zada pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych przypadków.

Stawianie sztachetki Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu gminie prócz kilku wypadków.

Sztachetki PVC na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane miedzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów obok prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenia z plastyku na plot i bramkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji oraz planowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych i o ile jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji plot z Winylu na ogrodzenie i furtkę sztachetowa potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak projektowane ogrodzenie PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachet jest nieadekwatne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku kiedy projektowane balustrady z plastiku na plot i furtkę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий